Tarot

Tarot

Tarot, slično ostalim tehnikama proricanja jeste moćno sredstvo za otkrivanje budućnosti. Špil se sastoji od 22 velike arkane i 56 malih arkana. Velika arkana ili trijumfi su simbolične slike brojem kao i imenom. Neko vrijeme su tarot karte služile kao igraće karte, za zabavu dok nije došlo do preokreta i otkrića da one sadrže u sebi mnogo više od površno vidljivog i da nisu nastale za igru već za divinaciju kao i način življenja. Karte tarota su povezane s astrološkim i numerološkim značenjima i slovima hebrejske abecede.

Velika arkana predstavlja duhovno, unutarnje, podsvjesno, arhtipsko, s bogatim asocijacijama, idejama i osjećajima koje svaka slika sadrži u sebi. Ona je za tarot majstore i vidovnjake kroz tumačenje kao putovanje od postanka do, kroz iskustvo, vrhunca življenja ili prosvjetljenja.

Mala arkana  se sastoji od  4 skupine po 14 karata: štapovi, mačevi, kupovi ili kaleži ili pehari, i dinari ili novčići. Ovi simboli odgovaraju prema modernijem tumačenju tarota četirima elementima-Vatra, Zrak, Voda i Zemlja. Svaki simbol je poseban pri tumačenju u pogledu onoga koji postavlja pitanje. Male arkane naknadno su dodate Velikoj arkani te neki tarot majstori tumače tarot ne koristeći se ovim njegovim dijelom.

Načini otvaranja tarota

Ima mnogo načina otvaranja ili bacanja karata, od tradicionalnih i modernih do najsloženijih kao što je to tarot otvaranje Keltski križ. Moć čitanja ili tumačenja potječe od tarot majstora ili vidovnjaka da VIDI i prenese poruku sadržanu u načinu na koji su se karte otvorile, prema simbolima, te brojevima. Vrlo je važno da tumač tarota bude usredotočen na životne sile koje stoje iza pitanja svake pojedine osobe dolazeći tako do suštine i asocijacija koje stvaraju ozračje za precizno i točno otkrivanje istine ili odgovora. Tako ako tražimo tarot za ljubav, uobičajeno reći Ljubavni tarot, mada posebno, kao vrsta špila ne postoji takav tarot osim imenom.

Kako doći do odgovora iz tarota?

Jedan od najlakših pristupa tarotu jeste SMS tarot. Tim putem najlakše dođete do odgovora u slučaju da pitanja nisu suviše zahtjevna da prevazilaze SMS tarot i traže direktan kontakt s tarot majstorima ili, u krajnjem slučaju, vidovnjacima. SMS je, osim što je najlakši put i najbrži put ako želite odgovore na neka jednostavnija pitanja. Međutim, za teške životne sitacije ili analize da bi se došlo do odgovora, kako je već rečeno, postoji direktan telefonski kontakt ili fizički kontakt, što se na koncu svodi na isto.

Tarot špilovi vrste

Ovo su samo neki od špilova kojih inače ima na stotine i stotine, a izdvajamo par popularnih.

 • Marsejski Tarot
 • Love Tarot
 • Kraljevski tarot
 • PsiholoŠki Tarot
 • Lenormand Tarot
 • Anđeoski Tarot
 • AfroBrazilski Tarot
 • Tarot Tamni Anđeli
 • Crawley Thoth Tarot
 • Egipatski Tarot ciganski
 • Kleopatra Traot
 • Šamanski Tarot
 • Univerzalni Tarot ključ
 • RiderWaite Tarot
 • Tarot Savez Boginja
 • Tarot Zvijezda vječnosti
 • Ciganice                                                                                                                                                                                                      

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *