zaljubljenost

ZALJUBLJENOST

 

Zašto neprekidno mislimo na nekoga?

Zašto neko, kada je zaljubljen, nema volje za jelom ni potrebe za snom?

Već sam ti govorio o izvorima energije za normalno funkcionisanje svesti. Hrana predstavlja spoljašnji izvor energije jer, iako se asimilacija energije vrši unutar organizma, ona se ipak nalazi spolja. San je, s druge strane, unutrašnji izvor energije i spavanjem čovek akumulira izgubljenu energiju. To što ti već danima ne spavaš, znak je da ti energija sna nije potrebna, jer dobijaš dovoljno energije iz drugog izvora.

U spoljašnje izvore energije spada i energija okruženja, odnosno drugih ljudi. Ljudi komuniciraju tako što medjusobno razmenjuju energiju. Emocije koje se šalju putem komunikacije samo pojačavaju energetsku razmenu. Prilikom svakog pozdrava, sa bilo kojim poznanikom, ti mu se nasmešiš i pored pozdrava uputiš mu i osećanje simpatije. Isto to on učini zauzvrat i energija je razmenjena. Kod ljudi koji se vole takodje se vrši razmena energije samo u jačem vidu, jačem naponu. A kod zaljubljenih osoba transfer je najjači. To što ti ne možeš da spavaš samo je znak da ni on ne može da spava takodje. Da si samo ti zaljubljena ne bi imala problema sa spavanjem, ali količina njegovog sna bi se smanjila.

Kako?

Kada si zaljubljena on ti je neprekidno u svesti, neprekidno misliš na njega. Razmišljanjem o nekome ti mu šalješ svoju misaonu energiju na sličan način kao kada ga sretneš. Intenzivno razmišljanje o nekome sasvim sigurno uvodi tvoje prisustvo u njegovu svest, pa tada i ta druga osoba počne da razmišlja o tebi. Ukoliko je nečija želja za susretom jaka, tada će vam se putevi sigurno ukrstiti kroz par dana i vi ćete razmeniti energiju u ličnom kontaktu. Naravno, ne znači svako razmišljanje o nekoj osobi znak da ćeš je i sresti, jer da bi mentalna poruka uopšte dospela do tudje svesti potrebno je da ima odredjeni emotivno-energetski naboj. Obična misao nema tu snagu. Potrebna je jaka želja da bi se ostvario mentalni kontakt.

Dakle, ti zaljubljena, svojim neprekidnim razmišljanjem o njemu šalješ jake mentalne poruke ili slike i samim tim šalješ mu i svoju energiju. Ukoliko on zna da gajiš neke simpatije prema njemu, tada je emotivno-energetski otvoren prema tebi i prima usmerenu energiju. Primajući energiju on smanjuje prirodni dotok, da bi ostao na optimumu. Najčešće se to ogleda kroz smanjenu potrebu za spavanjem ili pojačanom dnevnom aktivnošću. Medjutim, to što i ti ne možeš da spavaš pokazuje da i on misli na tebe, odnosno vrši se direktna razmena emocija, odnosno energije.

 

Znači i on misli na mene! Lepa vest. Samo, dogadjalo se da su neki muškarci bili zaljubljeni u mene, ali ja sam sa žaljenjem morala da ih odbijem. A tada nisam imala problema sa spavanjem.

 

Da, ali toliko si bila zauzeta dnevnim aktivnostima da nisi primećivala da si aktivnija nego ranije. Osim toga, da bi primila tudju misaonu energiju moraš da budeš otvorena za nju, a otvorena si kada se uspostavi kontakt. Upoznavanja i služe u te svrhe. Što znači, anonimni muškarac može koliko god hoće da misli na tebe, ti ćeš od toga imati vrlo malo energetske koristi. Zbog toga zaljubljena osoba i teži da upozna konkretnu osobu, ukoliko se nisu direktno upoznali, da bi otvorila njenu svest za prijem upućene energije.

U ovom, konkretnom slučaju, vi se poznajete, komunicirate veoma često i gajite uzajamne simpatije koje ne krijete. Kanal je otvoren, energija struji u oba smera. Pretpostavimo da je samo jedno od vas dvoje u stanju jakih emocija. Onaj drugi prima energiju i koristi je u sopstvene svrhe. Pošiljalac čitav dan upućuje svoje misli (energiju), ali pošto je nema u neograničenoj količini, noć koristi za spavanje, odnosno akumulaciju nove količine energije.

 

Primalac ili troši veću količine energije ili manje spava. U čistim odnosima, koji su toliko retki da slobodno možemo reći da ne postoje, razmena energije se odvija slobodno, počevši od uzajamnog slanja emocija pa do bliskog telesnog kontakta, gde se energija razmenjuje jače. Rukovanje je dobar primer za to, a seks predstavlja najdirektniju razmenu, jer uključeni su i energetski centri. Medjutim, pošto su civilizacijske norme sve pokvarile, konvencijama je utvrdjeno sa kim se sme razmenjivati energija, na koji način i pod kojim uslovima. U slučaju neadekvatnog odnosa ili zabranjene relacije, pošiljalac je primoran da krije svoje emocije, tako što jednostavno neće govoriti o tome, da bi primalac bio otvoren. Ukoliko se dogodi da se osećanja ipak otkriju, a situacija nije adekvatna za razmenu, primalac se zatvara i dolazi do prekida komunikacije. Poslata energija ne stiže do cilja već se odbija o branu svesti i vraća nazad jadnoj, zaljubljenoj osobi. To njoj pojačava već postojeći bonus energije, koja traži novi prostor u energetskom telu ili se smešta u postojeći, pojačavajući pritisak. Tako nastaju ljubavni jadi.

I šta sada?

Pitanje je na mestu, jer projektovala si svoju budućnost kroz prizmu njegovog postojanja u tvom životu. Suptilno si ukalkulisavala njegovo prisustvo u svoje buduće planove. Sada se nalaziš pred slepim hodnikom, jer shvataš da ovaj put ne vodi nikuda. Jednostavno se vrati na početnu tačku i nastavi drugim putem.

A emocije? Ima li ih?

Pa, ima nešto malo, kao – sad je red na mene da zaigram novu igru.To nisu emocije, već uživanje u pomisli da započinješ novu igru u kojoj ćeš se zabavljati. Tebi se njegovo postojanje toliko dopada da ne želiš tek tako da ga se odrekneš. Jedino čega se odričeš je način za dobijanje njegovog prisustva. Ne može ovako, ali može onako.

 

Zašto on ne može da shvati da zaista nema nikakvih obaveza prema meni?

Civilizacijski je uslovljeno da ako neko oseti privlačnost prema drugoj osobi suprotnog pola, tada ta osoba ima moralnu obavezu da uzvrati istom merom osećanja ili da se apsolutno povuče. On svakako nije ravnodušan prema tebi, ali previše je u sopstvenim problemima da bi mogao neometano da ti se prepusti. Njegova predjašnja iskustva sa ženama govore mu da usmeravanje emocija svakako podrazumeva obavezu usmeravanja energije, a nikako slobodan izbor. Diferencijacija ljubavi i razuma još nije uspostavljena u čovekovoj svesti, pa otuda osećaj svojine nad partnerom.

Ljubav je čisto spajanje dva Bića koja osećaju prirodnu privlačnost jedno prema drugome i spontano uživaju u prisustvu onog drugog. Jače delovanje Centrifugalne sile u njima budi neodoljivu strast i magnetski dovodi do spajanja na telesnom – materijalnom planu, te dolazi do seksualnog kontakta. I sve to bez uticaja razuma, jer voljom se ne mogu probuditi ni ljubav, ni strast, isto kao što se voljom ne mogu ni obuzdati. Ljubav je sila koja ima sopstvenu volju, mnogo jaču nego što je volja razuma.

 

Kako se mogla desiti situacija da se ljubav podvede pod razum koji je, kao što smo videli, glavni uzročnik svih problema.

Primarna sila spajanja – Centrifugalna sila, kao spostveni polaritet ima Centripetalnu silu – silu duha. Na nižim planovima duhovne evolucije svesti, već na jednoj stepenici pre čoveka, a to su životinje, Sile deluju neometene razumom. Centrifugalna sila privuče dve odredjene jedinke, one se spoje pod uticajem nagona, oplodnja se dogodi i tu je kraj. Životinje nemaju razum koji bi kalkulisao stepen privlačnosti i gradirao ga kao odredjeno iskustvo. Centripetalna sila u ovom slučaju spontano vodi svest ka višoj ravni – ka svesti čoveka.

Čovek, kao raskrsnica svesti, ima razum koji mu je dat radi osvešćenja celokupnog življenja, a kroz iskustva koja doživljava. Čovek mora razumom da prepozna iskustvo ljubavi, da bi mogao da je osvesti i svesno iskusi. Zbog toga se ljubav oseća kao emocija, odnosno vrši se inverzija od Čistog Bića ka razumu. Čisto Biće svakog čoveka u sebi sadrži sva moguća iskustva čitavog čovečanstva (u psihologiji je ovo poznato kao arhetip), ali Lično Čisto Biće sadrži samo ona iskustva koje je odredjeni čovek osvestio i ugradio u njega. Zbog toga je neophodno ljubav osvestiti razumom, prepoznati je i prihvatiti kao delovanje Kosmičkog principa.

 

Sila ljubavi dolazi sa Spiritualnog plana i svojom privlačnom snagom deluje direktno na plan materije – fizičko telo muškarca i žene zahtevajući spajanje. To je još uvek delovanje involutivnog luka, gde se svest iz nematerijalnog oblika zgušnjava, transformišući se kroz sve razvijenije oblike. Evolutivni luk podrazumeva osvešćenje svesti, odnosno njeno razumevanje i povratak nazad kroz Astralni i Mentalni plan. Astralni plan je svet slika i emocija i blizak je razumu, koji deluje isključivo na Mentalnom planu. Stoga se prirodna privlačnost pretvara u emocije, koje se prepoznaju razumom. Razum treba da diferencira emocije, osvesti ih (razume) i neometano prepusti dalje ka Spiritualnom planu odnosno ka Čistom Ličnom Biću.

 

Znači li to “kraj drame” zvane ljubav?

U slučaju osvešćenog muškarca, odnosno žene to zaista znači “kraj drame” i slobodno uživanje i u sopstvenom postojanju i u postojanju onog drugog. Ali, to su već visoki stepeni duhovne evolucije. Medjutim, arhetip Adama i Eve, pošto su oni tragično završili isterivanjem iz Raja, pretvorio se u arhetip Romea i Julije koji su tragično završili okončanjem sopstvenog življenja. Da nisu sami sebi oduzeli život, tada bi jedno drugome oduzeli život u mnogo suptilinijem vidu, koji se zove uskraćivanje prava na sopstveni život. Ali, i to se zove ljubav.

Razumevanje emocija koje su primljene od strane voljene osobe pretvorilo se, ne u prepoznavanje – što je primarna uloga – već u posedovanje. Ti me voliš znači: ti mi apsolutno pripadaš. Ja te volim – ja tebi apsolutno pripadam. Niko od nas dvoje nema prava na život van onog drugog, jer tvoja energija pripada samo meni. Ovo je još jedna matematička jednačina ljubavi, kako je razum definiše i stoga je pogrešna. Ovakvim stavom blokira se neometana razmena energije, koja postaje statična, što je po prirodnom zakonu nemoguće. Tada nastupa smrt Duha, kome je prekinut dotok novih iskustava i Čisto Lično Biće ostaje na stepenu dozvoljenih iskustava koja, pošto se neprekidno ponavljaju, više ne predstavljaju hranu za njega.

Suština delovanja Centrifugalne sile je fokusiranje svesti u razum, zatim razumevanje sopstvene svesti i na kraju spajanje u Apsolutnom ili Univerzalnoj svesti. U slučaju ljubavi vrši se spajanje svesti muškarca i žene u jedinstvenu svest, a preko spajanja na svim planovima. Ta nova, zajednička svest, predstavlja Androgina, tačku ka kojoj uvek teži ujedinjena svest. Androgina svest ne poznaje osećaj gubitka partnera, te samim tim ne poznaje ljubomoru, jer i sama mogućnost odvajanja znači da jedinstvo nije postignuto. Tek na ovom stepenu postiže se apsolutna sloboda o kojoj svi govore, ali za koju skoro niko nije spreman, jer biti slobodan znači biti slobodan prvenstveno od sebe.

I šta na kraju reći o početku, tačnije vratimo se na početnu temu.

Šta reći? Previše si očekivala od njega. On ne može da razume ni tebe ni sve ovo što je rečeno. Razlika je u nivoima svesti. Ako ga i dalje želiš onda moraš da se odrekneš vizije Androgina i da igraš igru zvanu ljubav na nižoj ravni, sa posedovanjem, ljubomorom, izlivima nežnosti i ljutnjom. Ne uvodi ga u sfere koje su mu nepoznate. Može da se izgubi u njima.

A mogu li biti sa njim u klasičnom ljubavnom odnosu sa svim zavrzlamama koje on nosi, a da pri tome ne izgubim svest o višoj ravni?

Možeš, naravno, ali ne pokušavaj da praviš bilo kakav most izmedju dve ravni. I strogo moraš voditi računa o pravilima igre, pri čemu je najvažnije da se ne uživiš previše, odnosno da ne patiš i ne nerviraš se. Kao večeras, na primer. Nisi dobila njega, ali si dobila vredna objašnjenja. Sa aspekta razuma svakako si u dobitku.

 

Izvor:

http://opusstelarum.blogspot.rs